İlkyardım Yönetmeliği Yürütme

Madde 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Geçici Madde 1- (Ek:18.03.2004-25406 R G ) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan zorunluluklar Bu Yönetmeliğin yayınlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yerine getirilir.

 

İlk Yardım Eğitici Eğitiminde Basarı
İlk yardım Eğitici Eğitiminde % Yüz Başarı
Yetişkin Eğitiminin Amacı
Yetişkin Eğitiminin Yöntemleri ve Ders İşlenişi
Yetişkin Eğitiminin Amacı
Yetişkin Eğitiminin Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Tıp Bayramı Kutlamaları
Tıp Bayramı dolayısıyla ilk yardım eğitici eğitmen adaylarımızın kutlama etkinliği