İlkyardım Yönetmeliği Merkez Açma Yetkisi Bulunanlar

ilkyardim-yonetmeligi

İlkyardım eğitici eğitim merkezi açma başvuru işlemleri

MADDE 8

(1) İlkyardım eğitici eğitim merkezi açmak isteyen kişi aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur:

 

  1. a) İlkyardım eğitim merkezi açılış işlemleri ile ilgili 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde istenilen belgeler.

 

  1. b) Görev yapacak eğitici eğitmenlerinin, ilkyardım eğitici eğitmeni yetki belgelerinin birer örneği.

 

  1. c) İlkyardım uygulamaları kitabı, ilkyardım eğitim becerileri kitabı ve sunum CD’leri.

 

(2) İlkyardım eğitim merkezi bünyesinde ilkyardım eğitici eğitim merkezi açılacak ise; açılış işlemleri ile ilgili (b) ve (c) bentlerine ilaveten ilkyardım eğitim merkezinde çalışmakta olan mesul müdürün mesul müdürlük belgesi, eğitici eğitmenlerinin kimlik örneği ile çalışmak istediğini beyan eden dilekçesi ve ilkyardım eğitim merkezi adına hazırlanmış yetki belgesinin bir örneği ile müdürlüğe başvuru yapar.

 

İlk Yardım Eğitici Eğitiminde Basarı
İlk yardım Eğitici Eğitiminde % Yüz Başarı
Yetişkin Eğitiminin Amacı
Yetişkin Eğitiminin Yöntemleri ve Ders İşlenişi
Yetişkin Eğitiminin Amacı
Yetişkin Eğitiminin Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Tıp Bayramı Kutlamaları
Tıp Bayramı dolayısıyla ilk yardım eğitici eğitmen adaylarımızın kutlama etkinliği