Kategori: İlk Yardım Eğitici Eğitimi İletişim Becerisi

İletişim Becerisinde Eğitici Notları

İletişim nedir? Özellikle düşünce, görüş ve duyguların, yazı, resim, ~özcük gibi sembollerle herkes tarafından aynı biçim ve değerde anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve karşılıklı etkinin sağlanmasıdır. İletişimin amacı nedir? Kişide yeni bir tutum geliştirmek Var olan istendik tutumun şiddetini arttırmak Var olan yanlış tutumu değiştirmek Ortak bir anlayış …

İletişim Becerisi Özet ve Değerlendirme

İletişim Becerisi Özet Katılımcılara role-play yapılacağı söylenir. Eğitimciler tarafından önceden hazırlanan rolleri izlerken iletişim öğrenim rehberine göre izlemeleri istenir. Eğitimciler tarafından role-play gerçekleştirilir. Bitiminde kişiler rollerinden çıkarılarak duyguları alınır, daha sonra iletişim öğrenim rehberine göre katılımcıların düşünceleri öğrenilir. Önemli noktalar kısaca vurgulanarak konu özetlenir. DEĞERLENDİRME İletişim nedir? Sözsüz …

İletişim Becerisi Eğitime Isınma ve Giriş

İletişim Becerisi Eğitime Isınma Katılımcılar arasından 4 gönüllü seçilir. Dışarı çıkmaları istenir, diğer katımcılardan süreci gözlemlemeleri istenir. Dışarı çıkan gönüllüler birer birer içeri çağrılır. İlk içeri giren kişiye bir mesaj okunur ve mesajı ikinci gönüllüye aktarması istenir. Aynı mesaj üçüncü ve dördüncü gönüllüye aktarılır. Mesaj bir kez okunur …

İlk yardım – İletişim Becerisi Eğitim Yöntemleri

EĞİTİM YÖNTEMLERİ: Anlatma Soru cevap Oyun Role-play Grup çalışması ARAÇ-GEREÇ VE MATERYAL: Tepegöz Flipchart (kağıt tahtası) Resimli mesajlar Gözbağı İlk Yardım Eğitim Materyalleri İletişim Becerisi Eğitime Isınma ve Giriş İletişim Becerisi Özet ve Değerlendirme İletişim Becerisinde Eğitici Notları İletişim Becerisi Ders İşlenişi İlk yardım sertifikası nereden alınır?  

İletişim Becerisi Ders İşlenişi

İletişimin amacı ve iletişim ögeleri sorularak açıklanır, Etkili bir iletişim için gerekli ilkeler kısaca açıklanır, Sözlü ve sözsüz iletişimin önemi tartışılarak kısaca açıklanır, ses tonunun mesajların algılanmasındaki önemi sorulur. Ses tonunun öneminin algılanması için küçük bir oyun oynanır, Katılımcılardan kibar, mutlu, sinirli, inatçı, çekingen, üzüntülü ses tonu kullanarak …

İlk yardım Eğitiminde İletişim Becerisi Amaçları ve Öğrenim Hedefleri

AMAÇ: Kişiler arası iletişim becerilerini kullanma. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: İletişimin tanımını söyleyebilme İletişimin amacını söyleyebilme İletişim sürecinin öğelerini sayabilme İletişim ilkelerini söyleyebilme Sözlü iletişim özelliklerini açıklayabilme Sözsüz iletişim özelliklerini açıklayabilme İletişimde empatinin önemini söyleyebilme İletişimde beden dilini simgeleyen GAYE-TÖS kısaltmasındaki davranışları sayabilme İletişim sırasında sade dil kullanabilme İletişim sırasında …