Kategori: İlk Yardım Eğitici Eğitimi İletişim Becerisi

İletişim Becerisi Eğitime Isınma ve Giriş

İletişim becerileri nelerdir? İletişim, sözlü ve sözsüz tüm eylemlerimiz aracılığıyla çevremizdeki insanlarla etkileşimdir. En az iki kişiyi bir araya getiren dinamik bir süreçtir. İletişim genellikle ağızdan ağza söz olarak anlaşılır. Ancak insanların konuşmadan da iletişim kurması mümkündür. Beden dili, jest ve mimiklerle de iletişim kurulabilir. “İletişim becerileri nelerdir?” …

İletişim Becerisinde Eğitici Notları

İletişim nedir? Özellikle düşünce, görüş ve duyguların, yazı, resim, ~özcük gibi sembollerle herkes tarafından aynı biçim ve değerde anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve karşılıklı etkinin sağlanmasıdır. İletişimin amacı nedir? Kişide yeni bir tutum geliştirmek Var olan istendik tutumun şiddetini arttırmak Var olan yanlış tutumu değiştirmek Ortak bir anlayış …

İletişim Becerisi Özet ve Değerlendirme

İletişim Becerisi Özet Katılımcılara role-play yapılacağı söylenir. Eğitimciler tarafından önceden hazırlanan rolleri izlerken iletişim öğrenim rehberine göre izlemeleri istenir. Eğitimciler tarafından role-play gerçekleştirilir. Bitiminde kişiler rollerinden çıkarılarak duyguları alınır, daha sonra iletişim öğrenim rehberine göre katılımcıların düşünceleri öğrenilir. Önemli noktalar kısaca vurgulanarak konu özetlenir. DEĞERLENDİRME İletişim nedir? Sözsüz …

İlk yardım – İletişim Becerisi Eğitim Yöntemleri

EĞİTİM YÖNTEMLERİ: Anlatma Soru cevap Oyun Role-play Grup çalışması ARAÇ-GEREÇ VE MATERYAL: Tepegöz Flipchart (kağıt tahtası) Resimli mesajlar Gözbağı İlk Yardım Eğitim Materyalleri Etkili iletişim becerilerini nasıl geliştirirsiniz? İyi iletişim becerileri hayatın birçok alanında bize yarar sağlar. İyi iletişim becerileri, iş görüşmelerinde, derslerde sunum yaparken veya bir konuyu …

İletişim Becerisi Ders İşlenişi

İletişim becerileri nasıl geliştirilir? İletişim becerilerini geliştirmek için şu adımları izleyebilirsiniz: Konuşma ve yazma becerilerini geliştirin. İyi bir iletişimci olmak için konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirmelisiniz. Aktif dinleyici olun. Aktif dinleyicilik, karşınızdaki kişiyi anlamaya ve onunla etkileşime geçmeye yardımcı olur. İçgörü kazanın. Diğer kişilerin düşüncelerini ve duygularını anlamak …

İlk yardım Eğitiminde İletişim Becerisi Amaçları ve Öğrenim Hedefleri

AMAÇ: Kişiler arası iletişim becerilerini kullanma. İletişim becerileri ne kadar önemlidir? Kendimizi ancak söylediklerimizle ifade edebiliriz. Bu nedenle etkili iletişim kurmak çok önemlidir. Hayatımızın her anında sürekli iletişim vardır. İster günlük hayatımızda ister iş hayatımızda herhangi bir alanda farklı kişi ve kuruluşlarla ilişkiler kurmamız gerekebilir. İş hayatımızda kurduğumuz …