İletişim Becerisi Özet ve Değerlendirme

İletişim Becerisi Değerlendirme

İletişim Becerisi Değerlendirme

İletişim Becerisi Özet

Katılımcılara role-play yapılacağı söylenir. Eğitimciler tarafından önceden hazırlanan rolleri izlerken iletişim öğrenim rehberine göre izlemeleri istenir. Eğitimciler tarafından role-play gerçekleştirilir. Bitiminde kişiler rollerinden çıkarılarak duyguları alınır, daha sonra iletişim öğrenim rehberine göre katılımcıların düşünceleri öğrenilir. Önemli noktalar kısaca vurgulanarak konu özetlenir.

DEĞERLENDİRME

  • İletişim nedir?
  • Sözsüz iletişim özellikleri nelerdir?
  • Empati nedir?
  • GAYE-TÖS açıklayınız?

İletişim Becerileri Envanteri nedir?

İletişim yeteneği sonradan kazanılabilen ve geliştirilebilen bir beceridir. İletişim becerilerinin kazanılabilmesi için öncelikle kişinin beceri düzeyinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle amaç bir iletişim becerileri envanteri geliştirmektir. bireylerin iletişim beceri düzeyleri; Davranışsal, bilişsel ve duygusal boyutlarıyla ölçmek için insan ilişkilerine ilişkin tutum ve davranışlarla ilgili ifadeler size sunulacaktır. Bu ifadelerin sizinle olan alaka derecesini belirtmeniz istenecektir. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. İfadelere verilen cevaplar genellikle “her zaman, genellikle, bazen, nadiren, asla” şeklindedir. Genel olarak bu envanter, insanların insanlarla iletişim kurarken nasıl davrandıklarını, ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini anlamak için yapılır. Envanterin yeterli olabilmesi için farklı gruplar için kullanılmaktadır.

İletişim becerileri neden önemlidir?

İletişim becerilerinin önemli olmasının birçok nedeni vardır. İş hayatında başarılı olmak, arkadaşlarınızla etkili ilişkiler kurmak ve özgüveninizi artırmak için bu becerileri kullanmalısınız. İletişim becerileri, diğer kişinin ne düşündüğünü anlamanıza ve onlarla etkili bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olur. Bu beceriler ayrıca kişisel ve profesyonel yaşamınızda başarınızı sağlamanıza yardımcı olacaktır. İletişim becerileri size kendinizi net bir şekilde ifade etmeyi, farklı açılardan bakmayı, kendinizi ifade etmeyi ve çözüm bulmayı öğretir.

İletişim sürecinde iletişim kurmanın en etkili yolu

İletişimin karmaşıklığı ve farklı alanlarda uygulanması gereken beceriler nedeniyle, iletişim sürecinde iletişim kurmanın en etkili yolunu belirlemek zordur. Ancak iletişim becerilerinin temelini oluşturan dinleme, empati ve doğru ifade gibi unsurların yanı sıra, en etkili iletişim yolu için sunum becerileri de kritik öneme sahiptir.

Etkileşimin önemi

İletişim sürecinde karşılıklı etkileşimin önemi, özellikle profesyonel ve özel yaşamda belirginleşir. Karşımızda oturan birinin duygularını anlayarak, sohbetimizin iletişimi harekete geçirmesini bekleyerek, iletişim kurmanın doğru yolunu seçer ve bu şekilde etkili iletişim kurarız. Aynı zamanda sunuma hazırlanan kişinin içinde bulunduğu gerginlik, doğru iletişim becerileri ile başarılı bir sunumun mümkün olduğunu gösterir.

İyi bir iletişimci olun

İyi bir iletişimci olarak nitelendirilmek için öncelikle dinleme becerisine sahip olmak gerekir. Dinleyerek karşı tarafın ne dediğini anlamak ve ona göre cevap vermek iletişimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmak için empati kullanmak önemlidir. Bu sayede en etkili iletişim şekli sağlanmış olur.

Sunum becerilerinin rolü

Meslek hayatında ve eğitimde yaygın olarak kullanılan sunumlar, iletişim becerilerinin önemli bir parçasıdır. Sunum öncesi hazırlık ve doğru iletişim araçlarının kullanılması etkileyici ve başarılı sunumların gerçekleşmesini sağlar. İyi bir sunum yapabilmek için karşı tarafı ya da iletişim kuracağımız tarafları iyi tanımak gerekir.

Bu nedenle iletişim sürecinde en etkili iletişim kurma yolunu belirlemek zordur ancak temel iletişim becerilerinin yanı sıra sunum becerilerinin de kullanılmasıyla başarılı ve etkili iletişim sağlanabilmektedir. Özellikle iş ve öğrencilik hayatında ortaya çıkan sunumlar, doğru iletişim yöntemleri ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

 

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

  • Bizi twitter dan takip edebilirsiniz.

Ayrıca aşağıda yorum yapabilir, sorular sorabilirsiniz.

Leave a Reply