İletişim Becerisi Eğitime Isınma ve Giriş

İletişim Becerisi Eğitime Isınma

Katılımcılar arasından 4 gönüllü seçilir. Dışarı çıkmaları istenir, diğer katımcılardan süreci gözlemlemeleri istenir. Dışarı çıkan gönüllüler birer birer içeri çağrılır. İlk içeri giren kişiye bir mesaj okunur ve mesajı ikinci gönüllüye aktarması istenir. Aynı mesaj üçüncü ve dördüncü gönüllüye aktarılır. Mesaj bir kez okunur ve ayrıntı içerir, sorular yanıtlanmaz. Sonuçta gönüllülere ne hissettikleri, gözleyenlere de gözlemleri sorularak iletişimle ilgisi kurulur

İletişim Becerisi Eğitime Giriş

  • Konunun amaç ve hedefleri okunur,
  • Oyundan elde edilen duygularla ilişki kurmalarını sağlayarak iletişimin tanımı sorulur.

İlk yardım eğitimi verecek olan ilk yardım eğitici adaylarının aldığı eğitim.