İletişim Becerisi Eğitime Isınma ve Giriş

İletişim becerileri nelerdir? İletişim, sözlü ve sözsüz tüm eylemlerimiz aracılığıyla çevremizdeki insanlarla etkileşimdir. En az iki kişiyi bir araya getiren dinamik bir süreçtir. İletişim genellikle ağızdan ağza söz olarak anlaşılır. Ancak insanların konuşmadan da iletişim kurması mümkündür. Beden dili, jest ve mimiklerle de iletişim kurulabilir. “İletişim becerileri nelerdir?” sorusu sizi düşündürüyorsa bu yazımızda sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. İletişim becerileri, karşımızdaki kişi veya kişilerle uygun etkileşim kurarak aramızda devam eden bir iletişim ilişkisini başlatan ve sürdüren becerileri içerir. Dinleme, iyi diksiyon, sesi iyi kullanma, beden dilini doğru yönetme ve karşıdaki kişiyle iletişim kurma becerisi iletişim becerilerinde etkili olan unsurlardır.

İletişim Becerisi Eğitime Isınma

Katılımcılar arasından 4 gönüllü seçilir. Dışarı çıkmaları istenir, diğer katılımcılardan süreci gözlemlemeleri istenir. Dışarı çıkan gönüllüler birer birer içeri çağrılır. İlk içeri giren kişiye bir mesaj okunur ve mesajı ikinci gönüllüye aktarması istenir. Aynı mesaj üçüncü ve dördüncü gönüllüye aktarılır. Mesaj bir kez okunur ve ayrıntı içerir, sorular yanıtlanmaz. Sonuçta gönüllülere ne hissettikleri, gözleyenlere de gözlemleri sorularak iletişimle ilgisi kurulur

İletişim Becerisi Eğitime Giriş

  • Konunun amaç ve hedefleri okunur,
  • Oyundan elde edilen duygularla ilişki kurmalarını sağlayarak iletişimin tanımı sorulur.

İletişim Becerileri Ölçeği nedir?

Belirli bir grup insanın belirli iletişim becerilerini ne sıklıkta ve hangi durumlarda kullandığı belirlenir. Hangi kullanım tarzının kişi için rahat olduğu konusunda fikir edinmek için araştırma sonuçlarından bir ölçek oluşturulur. Kendini doğru ifade edebilme, dinlediğini ve duyduğunu anlayabilme, karşısındakini alay etmeden anlatabilme, karşı tarafa düz ve tutarlı bir mesaj iletebilme, duygu durumunu yönetebilme becerilerini ölçen bir takım ölçekler geliştirilmiştir. farklı teori ve değerlendirmelerle iletişim becerilerine örnek olarak verdiğimiz zeka ve ses ve bedeni doğru kullanma.

Ekip iletişimi neden önemlidir?

Ekip olmak, insanları “Ben”den “Biz”e götürürken, yeteneklerin ve fikirlerin kaynaşmasına ve çoğalmasına da olanak tanır. Bazen bireysel çabalarımızın güvenilir bir ekip tarafından desteklenmesi gerekir. Doğru iletişim, farklı renklerin, seslerin ve fikirlerin bir araya geldiği ekip çalışmasından gelmelidir. Ekipler arası güçlü iletişim, faydalı ekip çalışmasının ve verimli çalışmanın ortaya çıkması demektir.

Sağlıklı iletişim için ekipteki herkesin birbiriyle sağlam bir bilgi akışı içinde olması gerekir. Bilgi kirliliğini önlemenin yolu kendinizi doğru ifade etmek, dinlemek ve fiziksel olarak doğru mesajları iletmektir.

İlk yardım eğitimi verecek olan ilk yardım eğitici adaylarının aldığı eğitim.