İlk yardım – İletişim Becerisi Eğitim Yöntemleri

EĞİTİM YÖNTEMLERİ:

  • Anlatma
  • Soru cevap
  • Oyun
  • Role-play
  • Grup çalışması

ARAÇ-GEREÇ VE MATERYAL:

  • Tepegöz
  • Flipchart (kağıt tahtası)
  • Resimli mesajlar
  • Gözbağı

İlk Yardım Eğitim Materyalleri

İlk yardım - İletişim Becerisi Eğitim Yöntemleri