İlk yardım – İletişim Becerisi Eğitim Yöntemleri

EĞİTİM YÖNTEMLERİ:

 • Anlatma
 • Soru cevap
 • Oyun
 • Role-play
 • Grup çalışması

ARAÇ-GEREÇ VE MATERYAL:

 • Tepegöz
 • Flipchart (kağıt tahtası)
 • Resimli mesajlar
 • Gözbağı

İlk Yardım Eğitim Materyalleri

İlk yardım - İletişim Becerisi Eğitim Yöntemleri

Etkili iletişim becerilerini nasıl geliştirirsiniz?

İyi iletişim becerileri hayatın birçok alanında bize yarar sağlar. İyi iletişim becerileri, iş görüşmelerinde, derslerde sunum yaparken veya bir konuyu tartışırken bize olumlu katkı sağlar. Etkili iletişim becerilerine bir örnek vermek gerekirse:

 • Aktif bir dinleyici olun
 • Hoşgörülü ve tarafsız olun
 • Empati kurmak
 • Beden dilini, konuşmayı ve tonlamayı ayarlayın
 • Doğru koymak için
 • Eleştiriye açık olun

Etkili iletişim becerilerinizden yoksun olduğunuzu ve kendinizi geliştirmeniz gerektiğini düşünüyorsanız bu konuda gelişime ve değişime açık olmalısınız. Etkili iletişim öğrenilebilir. Becerilerinizi geliştirmenin birçok yolu vardır. Farklı yöntemler deneyebilirsiniz, örn. B. Yeni ortamlara girip yeni insanlarla tanışmak, konuyla ilgili sempozyumlara katılmak, grup çalışmalarına katılmak ve sunumlar yapmak. Konuşmanızı ve tonlamanızı etkili kullanmak için diksiyon kursuna gidebilirsiniz. Kendimizi ifade etmeye çalışırken savunmacı ve taciz edici veya pasif olma eğilimindeyiz. Etkili bir iletişim başlatmak için iddialı ve çözüm odaklı olmalıyız. Arzularımız ve duygularımız konusunda net ve açık olmalıyız. Özgüvenimizin düşük olduğunu düşündüğümüz durumlardan kaçmak yerine yolumuza devam etmeliyiz. Unutmayalım ki, istekli olduğumuz ve kendimize inandığımız sürece etkili iletişim becerilerimizi geliştirebiliriz.