İlk yardım – İletişim Becerisi Eğitim Yöntemleri

EĞİTİM YÖNTEMLERİ:

  • Anlatma
  • Soru cevap
  • Oyun
  • Role-play
  • Grup çalışması

ARAÇ-GEREÇ VE MATERYAL:

  • Tepegöz
  • Flipchart (kağıt tahtası)
  • Resimli mesajlar
  • Gözbağı

İlk Yardım Eğitim Materyalleri

İlk yardım - İletişim Becerisi Eğitim Yöntemleri

 

İlk Yardım Eğitici Eğitiminde Basarı
İlk yardım Eğitici Eğitiminde % Yüz Başarı
Yetişkin Eğitiminin Amacı
Yetişkin Eğitiminin Yöntemleri ve Ders İşlenişi
Yetişkin Eğitiminin Amacı
Yetişkin Eğitiminin Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Tıp Bayramı Kutlamaları
Tıp Bayramı dolayısıyla ilk yardım eğitici eğitmen adaylarımızın kutlama etkinliği