İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTMENLİK KURSU

İlk Yardım Eğitici EğitimiSERTİFİKALI TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ İÇİNBURAYA BAKABİLİRSİNİZ>>>

İlk Yardım Eğitimi

EĞİTİCİ EĞİTİMİ BAŞLAMA TARİHİ İÇİN BURAYA BAKABİLİRSİNİZ>>>

KURSİYERLERİMİZİN GÖRÜŞLERİ İÇİN BURAYA BAKABİLİRSİNİZ>>>

İlkyardım Eğitici Eğitim programlarına; 

  • Sürücü Kurslarında ilkyardım Eğitmeni olabilirsiniz.
  • (Ön lisans ve lisans mezunları için geçerlidir.)
  • İlk yardım Eğitim Merkezi açabilirsiniz.
  • Eğitim Merkezlerinde ilkyardım öğretmenliği yapabilirsiniz.
  • İçeriğini siz belirleyerek, tekniğine uygun, her türlü seminer, sunum gerçekleştirebilirsiniz.
  • Büyük gruplara sunum yapabilirsiniz.

Eğitici Eğitimi : İlkyardım eğitim merkezlerinde eğitici olarak görev yapabilmek için sekiz gün temel ilkyardım bilgileri ile eğitim becerilerinin kazanılması gerekmektedir. Bu eğitimler, eğitici eğitimi veren yetkili merkezler tarafından verilmektedir.

İlkyardım eğitici eğitimi için gerekli evraklar: 2 Adet vesikalık resim, Diploma fotokopisi, Kimlik fotokopisi

Yetkimiz: T.C.Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yetki ile İlkyardım Eğitici Eğitimi kurumumuz tarafından verilmektedir.

İlkyardım eğitiminin hukuki dayanağı: 22/05/2002 tarihli, 24762 sayılı resmi gazete yazısı ile T.C. Sağlık Bakanlığının “ilkyardım yönetmeliği” uyarınca ilkyardım eğitimleri verilir.

İlkyardım eğitici eğitmeni sertifika örneğini görmek için

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Alıp mezun olan ilk yardım öğretmenleri

26 Temmuz 2019  gününe kadar İlk Yardım Eğitici Eğitimi için kayıtlarımız devam etmektedir. Sağlık çalışanları için ilk yardım kursu 05 Ağustos 2019 tarihinde, doktor grubu için eğitim başlama tarihi 05 Ağustos 2019 tarihindedir. ilk yardım eğitmeni sertifikası eğitimleri toplam 5 gündür. Eğitim süresi toplam 40 saattir.

İlk yardım eğitimi, hem T.C. Sağlık Bakanlığı İlk yardım Yönetmeliği kapsamında, hem de 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerce yasal zorunlu eğitimler kapsamında yer almaktadır.

Buna göre;

  • Çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, imalat sanayi ve üretim sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamu kurumlarında çalışan sayısının 1/10 oranında Temel İlk yardım eğitimi almış ve sınavlarda başarı göstermiş olan sertifikalı ilkyardımcı istihdam etmek zorundadır. Bu sertifikayı onaylayan makam Sağlık Bakanlığıdır.
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (hizmet sektörü) ise bu oran 1/20 olarak belirlenmiştir
  • İlk yardım eğitimi almak isteyen firmalar veya şahıslar kurumumuzu arayarak eğitim danışmanlarımızda ilk yardım kursu ve ilk yardım sertifikası hakkında teknik destek alabilirler. Eğitimlerimiz isteğe bağlı olmak üzere hafta içi ve hafta sonu uzman ilk yardım eğitmenlerimiz tarafından uygulamalı olarak verilmektedir. Eğitimlerimiz toplam on altı saat olup iki günde bitmektedir. Bu saatleri dört güne de dağıtılabilinir. İlk yardım eğitimi kurumumuzda verilmekle birlikte, eğitim verilmeye müsait yerleri olan firmalara kendi yerlerinde de bu eğitimi alabilirler.

İlkyardım nedir? : “Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları” ifade eder.

OED Eğitimi:

OED eğitimi için; (2 saat) OED tanıtımı, otomatik eksternal defibrilatörün kullanıldığı durumlar ve otomatik eksternal  defibrilatör uygulaması konularıdır.

İlk yardım sertifikası eğitimi yönetmeliğe göre en az iki gün yapılmaktadır. Eğitimini tamamlayan ilk yardımcı kursiyerleri İstanbul İl Sağlık müdürlüğü tarafından yapılan ilk yardım sınavlarında 85 ve üstü puan almaları halinde kendilerine üç yıl geçerli olacak Sağlık Bakanlığı onaylı “ilk yardım serifikası”  verilecektir. Yapılacak olan ilk yardım sertifikası sınavı iki aşamalıdır. Birinci aşaması teorik, ikinci aşaması ise uygulamalı ilk yardım eğitimidir. Sınavlar Bakırköy ilçesinde bulunan devlet hastanseinde yapılmaktadır.

İlk Yardım Eğitici Eğitiminde Basarı
İlk yardım Eğitici Eğitiminde % Yüz Başarı
Yetişkin Eğitiminin Amacı
Yetişkin Eğitiminin Yöntemleri ve Ders İşlenişi
Yetişkin Eğitiminin Amacı
Yetişkin Eğitiminin Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Tıp Bayramı Kutlamaları
Tıp Bayramı dolayısıyla ilk yardım eğitici eğitmen adaylarımızın kutlama etkinliği