Kategori: İlk Yardım Yönetmeliği

İlk yardım Yönetmeliği Eğitim Standartları ve Süreleri

İlk Yardım Eğitiminin içeriği İlk yardım eğitimi için; İlk yardım eğitimi; (16 saat) genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, …

KADROMUZ

Atilla USLU Kurucu Genel Müdür-Yönetim Kurulu Başkanı   Saliha USLU Kurucu Temsilcisi-Yönetim Kurulu Üyesi   Ümit USLU Genel Müdür Yardımcısı-Yönetim Kurulu Üyesi   Bülent USLU Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi Müdürü   Ayşegül BİLGİÇ İlk yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü-İlk Yardım Eğitici Eğitimeni   Nilgün Buse GÜL İlk yardım …

İLK YARDIM KURSU

Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi İlk yardım eğitim merkezimiz T.C. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olup, sertifikalı ilk yardım eğitimleri vermektedir. YETKİ BELGELERİMİZİ GÖRMEK İÇİN YAYINLARIMIZ KATILIMCILARIMIZIN GÖRÜŞLERİ EĞİTİM KADROMUZ İlk Yardım Eğitim gün ve saatler; Tüm Çalışanlar İçin Eğitim Başlama Tarihi İki günlük temel …

İlkyardım Yönetmeliğinin Kapsamı

Madde 2 – ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) İlkyardım Yönetmeliğinin Kapsamı; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu …

İlkyardım Yönetmeliğinin Amacı

Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin …

İlkyardım Yönetmeliği Yürütme

Madde 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. Geçici Madde 1- (Ek:18.03.2004-25406 R G ) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan zorunluluklar Bu Yönetmeliğin yayınlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yerine getirilir. İlkyardım Yönetmeliği Bilim Komisyonu İlkyardım Yönetmeliğinin Dayanağı İlkyardım Yönetmeliği Başvurunun Değerlendirilmesi İlkyardım Yönetmeliği Denetim İlkyardım yönetmeliği eğitici …

İlkyardım Yönetmeliği Yürürlük

Madde 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İlkyardım Yönetmeliği Bilim Komisyonu İlkyardım Yönetmeliğinin Dayanağı İlkyardım Yönetmeliği Başvurunun Değerlendirilmesi İlkyardım Yönetmeliği Denetim İlkyardım yönetmeliği eğitici eğitimi veren kuruluşlar İlkyardım Yönetmeliği Eğitim Konuları İlkyardım Yönetmeliği Eğitim Standartları ve Süreleri İlkyardım Yönetmeliği Eğitimci Eğitmeni Zorunlu İlkyardımcı İstihdamı İlkyardım Yönetmeliği Kayıt …

İlkyardım Yönetmeliği Yeterlilik

Madde 20 -( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Katılımcılar, eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularda bir ay içerisinde …

İlkyardım Yönetmeliği Yasaklar

Madde 28 – Bu Yönetmelik kapsamındaki Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezler bu Yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadırlar: a) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar “Yetki Belgesi”, Merkezler ise “Uygunluk Belgesi” almadıkça eğitim için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamazlar. b) Eğitimin tamamına devam etmeyen katılımcılar, sınava giremezler. …

İlkyardım Yönetmeliğİ Ücretler

Madde 22 – Eğitimci eğitimi veren kuruluşların, eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi yetiştirme ve Merkezlerin ilkyardım eğitim ücreti ile sınavlarda gözetmen olarak bulunacak Denetim Ekibine verilecek ücretlere ilişkin teklifler, İl Sağlık Müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, eğitim veren tüm kuruluşların birer temsilcisi ile …