İlkyardım Yönetmeliğinin Kapsamı

Madde 2 – ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) İlkyardım Yönetmeliğinin Kapsamı; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.”