İlkyardım Yönetmeliği Kayıt Arşivi

Madde 25 – Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardımcı olmak üzere yetkili kurum veya kuruluşlara başvuran kişilerin (Kimlik No, Adı Soyadı, Sertifika No, Sertifika Geçerlilik Bitiş Tarihi, Adres, Telefon No, diğer) kayıtları yapılır.

( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Bu kayıtların bir örneği on yıl süre ile saklanır.