İlkyardım Yönetmeliği Eğitimci Eğitmeni

Madde 14 – Eğitimci Eğitmeni adına düzenlenmiş “Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi” ile çalışabilir. Eğitimci eğitmenleri;

  1. a) Verdikleri eğitimlerin standartlara uygunluğundan,
  2. b)( Değ: 18.03.2004 -25406 R G )Başta kuruluşun işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları, Mesul Müdüre yazılı olarak bildirmekten,