Kategori: Genel

Güneş Çarpmasında İlk Yardım

Güneş çarpması, güneşe aşırı derecede maruz kalma sonucunda vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulmasıyla ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Güneş çarpması havanın normalin üzerinde seyrettiği durumlarda sıklıkla yaşanabilmektedir. Güneş çarpmasının belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden tedbirlerin alınması ve bir uzmana başvurulması gerekir. Güneş Çarpması Risk Grubu Hemen herkesin yaşayabileceği güneş …

İlk Yardım Çantası Malzemeleri

İlk yardım, kaza ya da anlık bir yaralanma durumunda mutlaka yapılması gereken tıbbi müdahalelerden bir tanesidir. Bu aşamada ise herhangi bir olumsuz duruma karşı ilk yardım çantası malzemeleri doğru belirlenmeli ve eksiksiz olmalıdır. Ağrı kesici, ateş düşürücü, tansiyon ölçme aleti, yanık kremi tentürdiyot çanta içerisinde bulunması gereken ilaçlardan bazılarıdır. …

Yetişkin Eğitimi

Yetişkin Eğitiminde Eğitici Notları Yetişkinin tanımlayıcı özellikleri nelerdir? Çocuklara göre daha büyük vücutlara sahip olmak Çok miktarda deneyime sahip olmak, Yerleşmiş alışkanlıklara sahip olmak, Otoriteye karşı bir direnç ve refleks geliştirmek, Verilecek kararlara ve çözülecek sorunlara sahip olmak, Öğrenen bir kişi olma dışında sorumluluklar sahip olmak, Tutum, değer …

Yayınlarımız

Yayınlarımız   TEMEL İLK YARDIM EĞİTİM KİTABI Temel İlk Yardım Eğitim Kitabı   TEMEL İLK YARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI Temel İlk Yardım Uygulamarı Eğitim Kitabı   TEMEL İLK YARDIM UYGULAMALARI BECERİ REHBERİ EĞİTİM KİTABI Temel İlk Yardım Uygulamarı Beceri Rehberl   ÜDY – ODY YÖNETİCİ EĞİTİM KİTABI Üst …

KLİNİK EĞİTİME YAKLAŞIM

AMAÇ: Klinik eğitim (Beceri eğitimi) yaklaşımı tanımlama. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Klinik eğitimin amacını söyleyebilme Beceri eğitiminin ilkelerini söyleyebilme Klinik eğitim yaklaşımının ana özelliklerini sayabilme Yeterliliğe dayalı eğitimi (YDE) söyleyebilme Yeterliliğe dayalı eğitimin başarılı olması için yapılması gerekenleri sayabilme Beceri eğitiminde öğrenmeye hakim olma yaklaşımını anlatabilme Öğrenmeye hakim olmak için …

Klinik Eğitimde Yöntem ve Ders İşlenişi

YÖNTEM: Soru-cevap Anlatma ARAÇ GEREÇ ve MATERYAL: Flipchart Tepegöz ISINMA: Fıkra anlatılır. GİRİŞ: Konunun amaçları açıklanır, Katılımcılara meslekleri ile ilgili beceri gerektiren bir kursa katılıp katılmadıkları ya da meslekleri ile ilgili beceri gerektiren işleri nasıl öğrendikleri sorularak deneyimleri paylaşılır. İŞLENİŞ: Beceri eğitiminin amacı tartışılır ve eksiklikler tamamlanır. Beceri …

Klinik Eğitimde Özet ve Değerlendirme

ÖZET: Meyve resimlerinin yarısına sorular yazılır, diğer yarısına cevaplar yazılarak katılımcılara karışık olarak dağıtılır. Soru okunduğunda cevap kimdeyse cevabı okur ve konu özetlenir. DEĞERLENDİRME: Klinik eğitimin amacı nedir? Beceri eğitiminin ilkeleri nelerdir? Yeterliğe dayalı eğitim nedir? Eğitmen ve katılımcıların sorumlulukları nelerdir? Klinik Eğitimde Yaklaşım Klinik Eğitimde Yöntem ve …

Klinik Eğitimde Eğitimci Notları

Klinik eğitimin (Beceri eğitimi) amacı nedir? Klinik eğitimin amacı, sağlık çalışanlarının mesleki performanslarını geliştirerek başvuran ya da hizmeti alan kişilere güvenli ve yüksek kalitede hizmet vermektir. Eğitimin amacı, temel yaşam desteği, koma pozisyonu, kanamanın durdurulması, danışmanlık verme gibi belli bir işlem veya etkinlik için gerekli olan bilgi, tutum …

Kimler ilkyardım eğitmeni olabilir?

İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ ALABİLEN EĞİTİM GRUPLARI Aşağıdaki bölümlerden mezun olan kişiler İlk yardım Öğretmeni olmak için “İLK YARIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ” kursuna katılabilirler. 1219 sayılı tababet ve şuabatı san’atlarının tarzı icrasına dair kanun ve 657 sayılı devlet memurları kanuna göre ilk yardım eğitmeni olacaklar İlk yardım sertifikası almak için …

İlkyardım Yönetmeliği Müdürlüğün Sorumlulukları

Müdürlüğün görev ve sorumlulukları MADDE 11 – (1) Müdürlüğün görevleri; a) Merkezlerin açılış, işleyiş, denetim ve kapanış işlemlerini yapmak, b) Başvuruda bulunan merkezlere denetim ekibi görevlendirmek, c) Başvurusu uygun bulunan ilkyardım eğitim merkezleri için yetki belgesi düzenlemek, ç) Planlanan ilkyardım eğitici eğitimlerinde, katılımcı listelerinin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin …