Yetişkin Eğitimi

Yetişkin Eğitiminde Eğitici Notları

 1. Yetişkinin tanımlayıcı özellikleri nelerdir?
 • Çocuklara göre daha büyük vücutlara sahip olmak
 • Çok miktarda deneyime sahip olmak,
 • Yerleşmiş alışkanlıklara sahip olmak,
 • Otoriteye karşı bir direnç ve refleks geliştirmek,
 • Verilecek kararlara ve çözülecek sorunlara sahip olmak,
 • Öğrenen bir kişi olma dışında sorumluluklar sahip olmak,
 • Tutum, değer ve eğilimlerden oluşan duygusal bir çerçeve geliştirmiş olmak,
 • Değişik seçeneklere sahip olmak,
 • Kuvvetli desteğe ve yardıma cevap vermek
 • İhtiyaçlarına yönelik davranışlara sahip olmak,
 • Kendini kontrol edebilmek ve kısıtlı duygusal cevap vermek,
 • Bir geçmişe sahip olmak ancak şartlara göre değişebilmek,
 • Öğrenme ile ilgili kuvvetli istek geliştirebilmek,
 • Katabilecek fikirlere sahip olmak,
 • Geri kalmaktan korkmak,
 • Gururlu olmak.

Yetişkin eğitimi, çocuk ve genç eğitiminden farklı özellikler taşır. Yetişkinlerin özellikleri nedeniyle eğitim atmosferi ve öğrenme ortamı da buna bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. Böyle bir eğitimde eğitmenlerin, katılımcıların farklı bir grup olan yetişkinler olduğunu, bu kişilerin artık okul sıralarındaki öğrenciler gibi düşünmediklerini, yetişkinlerin değişik öğrenme biçimleri ve ihtiyaçlara sahip olduklarını bilmeleri gerekmektedir.

 1. Yetişkin ve çocuk öğrenmesi arasındaki farklar nelerdir?
 • Yetişkinler sık tekrar gerektirmeden öğrenirler, oysa çocuklar öğrenirken sık tekrara gereksinim duyarlar,
 • Yetişkinler örnek yaşantılara dayalı genellemeler yapabilecek yeterli tecrübeye sahiptirler, oysa çocuklar öğrenirken genellemeler yapmakta güçlük çekerler ve deneyimleri arttıkça öğrenmeleri kolaylaşır,
 • Yetişkinlerde benlik kavramı oldukça gelişmiştir, oysa çocuklarda benlik kavramı fazla gelişmemiştir,
 • Yetişkinler çevrelerine bağımlı değillerdir, oysa çocuklar büyüklerine ve çevrelerine bağımlıdırlar,
 • Yetişkinler kendilerini yönlendirebilirler ve ne öğrenmek istediklerini tanımlayıp ifade edebilirler, oysa çocuklar büyükler tarafından yönlendirilmeye ihtiyaç duyarlar, ne öğrenmek istediklerini bilemezler ve büyükler tarafından öğrenmeleri gerekenler söylenince öğrenirler,
 • Soyut düşünebilir ve öğrenebilirler, oysa çocukların yetişkinlere göre kavramları ve deneyimleri daha az olduğu için öğrenirken daha çok somut kavram ve örneklerle öğrenirler.
 • Yetişkinler öğrendiklerini hemen uygulamak isterler, oysa çocuklar öğrendiklerinin bir çoğunu hemen uygulamazlar ve ilerideki yaşantılarına ertelerler.
 • Yetişkinler eğitime gönüllü olarak katılırlar ve beklentilerini karşılamayan eğitimden uzaklaşırlar, oysa çocuklar eğitime zorunlu katılırlar ve uzaklaşma şansları yoktur.
 • Yetişkinlerin eğitimden beklentileri genellikle oldukça yüksektir, oysa çocukların beklentileri sadece sınıflarını geçmektir.
 1. Yönlendirilmiş (bankacı) eğitimin özellikleri nelerdir?
 • Eğitmen öğretir, eğitilen öğretileni alır,
 • Eğitmen her şeyi bilir, eğitilen hiç birşey bilmez,
 • Eğitmen düşünür, eğitilen hakkında düşünülen kişidir,
 • Eğitmen konuşur, eğitilen dinler,
 • Eğitmen terbiye eder, eğitilen terbiye edilir,
 • Eğitmen seçimi yapar, eğitilen itaat eder,
 • Eğitmen faaldir, eğitilen hayal kurar,
 • Eğitmen içeriği belirler, eğitilen uyum sağlar,
 • Eğitmen öznedir, eğitilen nesnedir.

Bu eğitim anlayışı öğrenen ve öğreteni birbirinin karşıtı olarak görür. Öğretmen konumundaki kişi, bilgiyi hiç bir şey bilmediğini varsaydığı kişiye bankaya yatırırmış gibi verir.

 1. Yetişkin öğrenme prensipleri nelerdir?
 • Eğitimin konusuna ilgi duyma,
 • Bilgi ve becerilerini geliştirmek suretiyle mesleki performanslarını geliştirme,
 • Eğitimdeki çalışmalara etkin olarak katılma.

Bu prensipler, yetişkinin öğrenme ihtiyaçlarına dayalıdır, mesleki sorumluluklarıyla bağlantılıdır ve pratiktir.

 1. Yetişkin eğitimi nedir?

Yetişkinlerin bilgi ve deneyimlerinden olumlu bir şekilde yararlanılarak yapılan eğitimdir. Yetişkin eğitimi, eğitmenden öğrenene doğru giden pasif bir iletişim değildir. Yetişkin eğitiminde baskın ve otoriter eğiticinin hiç yeri yoktur. İlişki karşılıklı saygıya dayanır. Eğitmen, bir öğretmen değil bir yetiştirici ve kolaylaştırıcı rolündedir. Yetişkinler öğrenme sürecine faal olarak katıldıkları zaman daha iyi öğrenirler. Masa yada sıraların arkasında pasif oturarak ders görmek yetişkinlerin yapılarına uygun değildir.

6.Yetişkin eğitiminin amacı nedir?

 • Katılımı sağlamak
 • İşi ile ilgili performansı arttırarak mesleki yeterlilik sağlamak
 • İşin ve hizmetin kalitesini arttırmak

7.Yetişkin eğitiminin 4 ana özelliği nedir?

 • Eğitim, yetişkinin deneyimlerine dayalı olarak yapılmalıdır. Çünkü yetişkinlerin yaşam süresince geliştirilmiş zengin bir deneyimlerivardır.
 • Öğrendiklerini uygulamave öğrendikleri ile yaşantısı arasındaki ilişkiyi görme fırsatı verilmelidir.
 • Kişisel katılımgöz önünde tutulmalıdır. Bunun için değişik katılımcı e~tim yöntemleri kullanılmalıdır
 • Programdan değerlendirmeye kadar bütün öğrenme sürecine faal olarakkatılmalıdırlar.
 1. Yetişkinlerin eğitimden beklentileri nelerdir?
 • Eğitimin kendi konuları ve işleri ile bağlantılı olmasını isterler,
 • Eğitim kendi konuları ile ilgili ise motive olurlar,
 • Eğitimde aktif katılımda bulunmak isterler,
 • Eğitimde çeşitlilik arzularlar,
 • Olumlu geri bildirim isterler,
 • Kişisel kaygıları vardır,
 • Güvenli eğitim ortamı isterler,
 • Eğitim sırasında özgün birer birey olarak görülmek ve sık sık önemli olduklarını hissetmek isterler,
 • Özgüvenlerini korumak isterler,
 • Kişisel ihtiyaçlarının göz önüne alınmasını isterler,
 1. Yetişkin eğitimi (katılımlı) ve yönlendirilmiş eğitim (bankacı tip) eğitim arasındaki farklar nelerdir?
 • Yetişkin eğitiminde amaçlar, katılımcıların bireysel ihtiyaçları göz önüne alınarak isteğine göre düzenlenir. Yönlendirilmiş eğitimde ise önceden belirlenmiş amaçlar değiştirilmez.
 • Yetişkin eğitiminde eğitim yöntemleri konusunda katılımcıların görüşleri alınır. Yönlendirilmiş eğitimde ise eğitimci uygun eğitim yöntemine karar verir ve bu karar değiştirilmez.
 • Yetişkin eğitiminde problem çözümüne, kaynak ve materyal kullanımına, tartışma ve yaşayarak öğrenmeye önem verilir. Yönlendirilmiş eğitimde ise, konferans, okuma ve ezber yoluyla öğrenme beklenir.
 • Yetişkin eğitimi, eğitilenleri karar verme sürecine katarak düşünce, öneri ve eleştirilerini söylemelerine izin verir. Yönlendirilmiş eğitimde ise, eğitilenlerin eleştirileri ve önerileri sorulmaz.
 • Yetişkin eğitimi, eğitim sırasında ortaya çıkan problemlerin çözümlenmesine izin verir. Yönlendirilmiş eğitimde ise programın uygulanmasını kesintiye uğratacak sorunların ortaya çıkmasından kaçınılır.
 • Yetişkin eğitimi, eğitilenler arasında işbirliğini teşvik eder, açıklık ve güven sağlar. Yönlendirilmiş eğitim ise, eğitilenler arasında rekabeti teşvik eder.
 • Yetişkin eğitimi, eğitilenlerin kendi kendilerini değerlendirmelerini teşvik eder ve fırsat verir. Yönlendirilmiş eğitim ise, başarı ve gelişmeleri kişisel olarak ve formal testler aracılığı ile değerlendirir.
 • Yetişkin eğitimi, eğitilenlerin eğitimle ilgili son değerlendirmeye katılmalarını sağlar. Yönlendirilmiş eğitimde ise eğitimci son değerlendirmeyi kendisi yapar ve gerekli değişikliklere kendisi karar verir.

Leave a Reply