Kategori: Genel

Klinik Eğitimde Yöntem ve Ders İşlenişi

YÖNTEM: Soru-cevap Anlatma ARAÇ GEREÇ ve MATERYAL: Flipchart Tepegöz ISINMA: Fıkra anlatılır. GİRİŞ: Konunun amaçları açıklanır, Katılımcılara meslekleri ile ilgili beceri gerektiren bir kursa katılıp katılmadıkları ya da meslekleri ile ilgili beceri gerektiren işleri nasıl öğrendikleri sorularak deneyimleri paylaşılır. İŞLENİŞ: Beceri eğitiminin amacı tartışılır ve eksiklikler tamamlanır. Beceri …

Klinik Eğitimde Özet ve Değerlendirme

ÖZET: Meyve resimlerinin yarısına sorular yazılır, diğer yarısına cevaplar yazılarak katılımcılara karışık olarak dağıtılır. Soru okunduğunda cevap kimdeyse cevabı okur ve konu özetlenir. DEĞERLENDİRME: Klinik eğitimin amacı nedir? Beceri eğitiminin ilkeleri nelerdir? Yeterliğe dayalı eğitim nedir? Eğitmen ve katılımcıların sorumlulukları nelerdir? Klinik Eğitimde Yaklaşım Klinik Eğitimde Yöntem ve …

Klinik Eğitimde Eğitimci Notları

Klinik eğitimin (Beceri eğitimi) amacı nedir? Klinik eğitimin amacı, sağlık çalışanlarının mesleki performanslarını geliştirerek başvuran ya da hizmeti alan kişilere güvenli ve yüksek kalitede hizmet vermektir. Eğitimin amacı, temel yaşam desteği, koma pozisyonu, kanamanın durdurulması, danışmanlık verme gibi belli bir işlem veya etkinlik için gerekli olan bilgi, tutum …

Kimler İlk Yardım Eğitmeni Olabilir?

İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ ALABİLEN EĞİTİM GRUPLARI Aşağıdaki bölümlerden mezun olan kişiler İlk yardım Öğretmeni olmak için “İLK YARIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ” kursuna katılabilirler. Kimler İlk Yardım Eğitmeni Olabilir?: 1219 sayılı tababet ve şuabatı san’atlarının tarzı icrasına dair kanun ve 657 sayılı devlet memurları kanuna göre ilk yardım eğitmeni olacaklar. …

İlkyardım Yönetmeliği Müdürlüğün Sorumlulukları

Müdürlüğün görev ve sorumlulukları MADDE 11 – (1) Müdürlüğün görevleri; a) Merkezlerin açılış, işleyiş, denetim ve kapanış işlemlerini yapmak, b) Başvuruda bulunan merkezlere denetim ekibi görevlendirmek, c) Başvurusu uygun bulunan ilkyardım eğitim merkezleri için yetki belgesi düzenlemek, ç) Planlanan ilkyardım eğitici eğitimlerinde, katılımcı listelerinin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin …