Kategori: Genel

Kimler İlk Yardım Eğitmeni Olabilir?

İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ ALABİLEN EĞİTİM GRUPLARI Aşağıdaki bölümlerden mezun olan kişiler İlk yardım Öğretmeni olmak için “İLK YARIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ” kursuna katılabilirler. Kimler İlk Yardım Eğitmeni Olabilir?: 1219 sayılı tababet ve şuabatı san’atlarının tarzı icrasına dair kanun ve 657 sayılı devlet memurları kanuna göre ilk yardım eğitmeni olacaklar. …

İlkyardım Yönetmeliği Müdürlüğün Sorumlulukları

Müdürlüğün görev ve sorumlulukları MADDE 11 – (1) Müdürlüğün görevleri; a) Merkezlerin açılış, işleyiş, denetim ve kapanış işlemlerini yapmak, b) Başvuruda bulunan merkezlere denetim ekibi görevlendirmek, c) Başvurusu uygun bulunan ilkyardım eğitim merkezleri için yetki belgesi düzenlemek, ç) Planlanan ilkyardım eğitici eğitimlerinde, katılımcı listelerinin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin …