İlk yardımın Abc si Nedir?

Acil durumlarda ilk yardım çok önemlidir. İlk yardımın farklı yöntemleri vardır. İlk Yardımın Abc’si bunlardan biridir. İlk yardımın Abc’si nedir? İlk Yardımın ABC’ sinde hangi yöntemler kullanılır? Bazen acil bir durumda ilk yardım eğitimi almak önemlidir. İlk yardım, belirli kaza durumlarında veya acil durumlarda insanları hayata geçirebilecek bir dizi önemli davranışı gerçekleştirmemizi sağlar. Bilinçli ilk yardım birçok hayat kurtarır. ABC ilk yardım yöntemleri, bilinç kaybının kritik anlarında yapılmalıdır.

İlk Yardımın ABC’si, insanların birinin yaralandığı acil bir duruma nasıl tepki vereceklerini hatırlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir anımsatıcıdır. Başka birçok anımsatıcı ve varyasyon var, ancak muhtemelen sıradan insanların hatırlaması için en yararlı olanıdır.

Harfler, yaşamsal belirtiler olarak da adlandırılan Havayolu, Solunum ve Dolaşım anlamına gelir. Tüm hayati belirtiler izlenir ve giderilirse, hastanın yardım gelene kadar hayatta kalma şansı daha yüksektir.

Bak Dinle Hisset

Bak Dinle Hisset

İlk Yardımın ABC’si Harfler neyi ifade eder?

  • İlk yardımın abc’si olarak kabul edilen uygulamalardan A (airway), hava yolu açık olmasının sağlanması ve rahat nefes alıp vermeyi kolaylaştırmayı ifade eder.
  • İlk yardımın abc’si olarak kabul edilen uygulamalardan B (breathing), Solunumun devam edip etmediğinin kontrol edilmesini ifade eder.
  • İlk yardımın abc’si olarak kabul edilen uygulamalardan C (Circulation), hastanın nabzının olup olmadığının kontrol edilmesini ifade eder.

İlkyardımın Abc si Nasıl Yapılır?

Üç önemli davranış, ilk yardımın Abc’sini oluşturur. Kazazedenin bilinci kapalıysa buna göre aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

  • A: Hava yolunu açık tutun ve kişinin rahat nefes almasına izin verin.
  • B: Solunumun mevcut olup olmadığını değerlendirmek için,
  • C: Nabzı kontrol edin. Bu kontrollerin yapılması bize kişinin durumu hakkında önemli bilgiler sağlar.

Hava Yolu (Hava Yolu Testi/Ağız İçi Testi)

Hava yolunu kontrol edin; Hastanın solunum yoluna girmesini engelleyecek herhangi bir yabancı cisim ve kan, sıvı, sekresyon vb. Varlığı doğrulanmış bir uygulamadır. Önce hastanın ağzı açılmalı ve görsel olarak muayene edilmelidir. Bir nesne varsa ve görünür durumdaysa kaldırılmalıdır. İlkyardımın Abc si nedir? Daha sonra bir elle hastanın alnına bastırılıp diğer elle hasta çeneden kaldırılarak baş yukarı (90°) pozisyon verilmelidir. Bebeklerde (01 yaş) bu ölçü henüz gelişimlerini tamamlamadığından 5° kadar olmalıdır.

Bu manevra/pozisyon hastanın havayolunu açılması için yeterlidir. Eğer ağız içi kontrolü sağlanmadan Baş çene pozisyonu verilirse; yabancı cismin soluk borusuna kaçmasına sebebiyet verir ve durumun daha kötüye gitmesine engel olamayabilirsiniz. Bir diğer kötü durum ise hava alması için, soluk borusu delinerek açılmasıdır. Bu uygulamaya sadece eski filmlerde ve aksiyon dizilerinde rastlasak da yapılması zordur. Gerçek hayatta bu uygulama o kadar tehlikeli ki hastanın ölümüne yol açar.

Breathing (Bak-Dinle-Hisset/Solunum Kontrolü)

Bilinci kontrol edilip daha sonra kontrol edilmesi gereken en önemli yer ise solunum kontrolünün yapılmasıdır. Bilinci açık olan hastanın solunum, dolaşım, kan basıncı, vücut ısısı gibi tüm hayati belirtilerin yerinde olup olmadığına bakılır. Ancak solunumu olmayan hasta ise tüm hayati fonksiyonları azalmakta, yetersiz kalarak yok olacaktır. Hasta baş çene pozisyonuna getirilerek 10 saniye dinlenmelidir.

Bu uygulamayı; yalnızca dinleyerek değil hastanın göğüs kafesi hareketlerine bakarak, soluğun sıcaklığını ve bir elimizi göğsüne yerleştirip göğüs hareketlerini hissederek gerçekleştirilmelidir. İlkyardımın Abc si nedir? Hastanın ağzı ve burnu üzerinde bir cam parçası veya ayna tutulması bir başlangıç ​​yöntemidir ve Bak Dinle Hisset gibi aynı anda birden fazla uygulama yaptığımız bir yöntemden daha güvenli değildir. Solunum durması durumunda, yetişkinlere (8+ yaşında) kalp masajı, bebeklere (1 yaşında) ve çocuklara (1-8 yaşında) suni solunum yapılması gerekir.

Circulation/Compretion (Dolaşım, Sirkülâsyon/Kalp Masajı, Kompresyon)

Hasta nefes almıyorsa ve 112 arandığı kesin ise vakit kaybetmeden kalp masajına başlanmalıdır. Çünkü hastanın apneli dolaşımı da durmuştur veya çok kısa bir süre (12 dakika) duracaktır.  Dolaşım ve solunum durması olan hastalara erken müdahale, sağ kalımı doğrudan etkiler. Hastaya müdahale edilemediği her dakika hastanın hayatta kalma ihtimali %10-12 düşmektedir.

Erken ve etkin bir Kalp Akciğer Canlandırmasında (Temel Yaşam Desteği) hastaların geri döndürülme ihtimali oranına kadar ulaşmaktadır. Bu aşamada otomatik harici Defibrilatör OED (Otomatik Harici Defibrilatör OED) adı verilen bir “Şok Cihazı” kullanılırsa %50- 70 oranına ulaşır. Ancak, Temel Yaşam Desteği ve OED kullanımı yalnızca tıp uzmanları ve sertifikalı ilk yardım görevlileri tarafından yapılması gerekir.

İlk Yardımcı Özellikleri

İlk yardımcının, insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması önemlidir. İlk önce kendi can güvenliğini sağlamalıdır. Öncelikle sakin olmalı ve panik yapmamalıdır. Kendine güvenerek olay anında pratik olması gerekir. Eğer kaza yerinde başka kişilerde varsa onlarında güvenlik önlemlerini almalarını sağlayıp, ilk yardım konusunda onlardan en iyi şekilde yararlanmalıdır. Olay anında derhal 112 acil servise haber vermeli ve iletişim becerisine sahip olmalıdır.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

Twitter Adresimiz: https://twitter.com/egiticiegtm

Leave a Reply