Klinik Eğitimde Yöntem ve Ders İşlenişi

Klinik Eğitimde Yöntem

YÖNTEM:

 • Soru-cevap
 • Anlatma

ARAÇ GEREÇ ve MATERYAL:

 • Flipchart
 • Tepegöz

ISINMA:

Fıkra anlatılır.

GİRİŞ:

Konunun amaçları açıklanır, Katılımcılara meslekleri ile ilgili beceri gerektiren bir kursa katılıp katılmadıkları ya da meslekleri ile ilgili beceri gerektiren işleri nasıl öğrendikleri sorularak deneyimleri paylaşılır.

İŞLENİŞ:

 • Beceri eğitiminin amacı tartışılır ve eksiklikler tamamlanır.
 • Beceri eğitiminin ilkeleri ve ana özellikleri örnekler verilerek açıklanır.
 • Katılımcılara yeterlilik ve performans sözcüklerinden ne anladıklarını ikili gruplar halinde tartışmaları istenir. Bir gruba açıklattırılır, diğerlerine ilave etmek istedikleri yada farklı bir ifade kullanmak isteyip istemedikleri sorulur. Yeterliliğe dayalı eğitim ile ilgili gerekli açıklamalar yapılır.
 • Katılımcılardan geçen bir haftalık eğitim sürecinde kendi öğrenmelerini nasıl takip ettikleri, buna fırsat bulup bulamadıkları ve nedenleri sorulur. Öğrenmeye hakim olmayı açıklamaları istenir. Yapılan açıklamalarda eksiklikler giderilir. Doğrular vurgulanarak öğrenmeye hakim olma yaklaşımı netleştirilir.
 • Katılımcılardan ikili gruplar halinde çalışarak boş bir kağıda hümanistik kelimesini ifade eden birkaç ifade yazmaları istenir. Hümanistik yaklaşımın eğitimdeki yerinin ne olabileceği sorulur ve anlamı açıklanır.
 • Anatomik modelle çalışmanın yararları ve beceri kazanma aşamaları açıklanır.
 • Grup ikiye ayrılır. Bir gruba beceri eğitiminde eğitmenin sorumlulukları diğer gruba da katılımcıların sorumlulukları sorularak, düşünmeleri istenir. Cevaplar flipcharta yazılır, eksiklikler tamamlanarak konu tekrarlanır.
 • Eğitmen olma süreci kısaca açıklanır.