İlk yardım Yönetmeliği Eğitim Standartları ve Süreleri

İlk Yardım Eğitim Süreleri

İlk Yardım Eğitiminin içeriği

İlk yardım eğitimi için;

İlk yardım eğitimi; (16 saat) genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım konularıdır.

İlk yardım Eğitim Standartları
İlk yardım Eğitim Standartları ve Süreleri

Temel yaşam desteği eğitimi için

Temel yaşam desteği eğitimi; (2 saat) erişkinde temel yaşam desteği, çocuklarda temel yaşam desteği, bebeklerde temel yaşam desteği konularıdır.

OED eğitimi için

OED eğitimi; (2 saat) OED tanıtımı, otomatik eksternal defibrilatörün kullanıldığı durumlar ve otomatik eksternal  defibrilatör uygulaması konularıdır.

Afetlerde ilk yardım eğitimi için

Afetlerde ilk yardım eğitimi; (4 saat) genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, kırık-çıkık-burkulmalarda ilkyardım ve acil taşıma teknikleri konularıdır.

İlk yardım eğitici eğitimi için

İlk yardım eğitici eğitimi; ilkyardım konularına ilaveten; yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları konularıdır.

İlk yardım eğitimci eğitmeni için

Eğitim programı oluşturma süreci, eğitimde ihtiyaç belirleme, eğitim içeriği analizi, eğitim kurs modelinin oluşturulması konularıdır.