İletişim Becerisi Ders İşlenişi

İletişim Becerisi Ders İşlenişi

 • İletişimin amacı ve iletişim ögeleri sorularak açıklanır,
 • Etkili bir iletişim için gerekli ilkeler kısaca açıklanır,
 • Sözlü ve sözsüz iletişimin önemi tartışılarak kısaca açıklanır, ses tonunun mesajların algılanmasındaki önemi sorulur. Ses tonunun öneminin algılanması için küçük bir oyun oynanır,
 • Katılımcılardan kibar, mutlu, sinirli, inatçı, çekingen, üzüntülü ses tonu kullanarak sıraya gir ifadesini söylemeleri istenir ve aradaki farklar tartışılır ve ses tonunun önemi vurgulanır,
 • Beden dilinin iletişimdeki önemi sorulur. Beden dilini kullanarak birkaç örnek verilir, hangi duyguyu ifade ettiğini bulmaları istenir. Sözlü ve sözsüz iletişim özellikleri kısaca vurgulanarak özetlenir. GAYE-TÖS açıklanarak önemi vurgulanır,


İlk Yardım Eğitimi

 • Kişiler arası iletişimi kolaylaştıran 5 iletişim becerisi ve hatırlamayı kolaylaştıran ögeler kısaca açıklanır,
 • İki katılımcıya körebe oyunu oynatılır ve duyguları alınarak tartışılır,
 • İletişimde empati önemi vurgulanarak tanımı yapılır. Etkin dinleme becerisinin önemi örneklerle açıklanır. Küçük bir role-play örneği sunularak tartışılır,
 • İletişimde kullanılan soru çeşitleri kısaca açıklanır,
 • İletişim öğrenim rehberi dağıtılarak bir katılımcıdan okuması istenir.

 

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

 • Bizi twitter dan takip edebilirsiniz.

Ayrıca aşağıda yorum yapabilir, sorular sorabilirsiniz.

Leave a Reply