İlk yardım Eğitiminde İletişim Becerisi Amaçları ve Öğrenim Hedefleri

AMAÇ:

Kişiler arası iletişim becerilerini kullanma.

İletişim Becerisi Amaçları

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

 • İletişimin tanımını söyleyebilme
 • İletişimin amacını söyleyebilme
 • İletişim sürecinin öğelerini sayabilme
 • İletişim ilkelerini söyleyebilme
 • Sözlü iletişim özelliklerini açıklayabilme
 • Sözsüz iletişim özelliklerini açıklayabilme
 • İletişimde empatinin önemini söyleyebilme
 • İletişimde beden dilini simgeleyen GAYE-TÖS kısaltmasındaki davranışları sayabilme
 • İletişim sırasında sade dil kullanabilme
 • İletişim sırasında uygun ses tonu kullanabilme
 • İletişimde hatırlamayı kolaylaştıran öğeleri kullanabilme
 • Kişiler arası iletişimi kolaylaştıran beş iletişim becerisini söyleyebilme
 • İletişim sırasında kendine anlatılanları etkin dinleyebilme
 • İletişimde soru sorma çeşitlerini sayabilme
 • İletişim becerilerini kişiler arası iletişim rehberine göre uygulayabilme

İlk yardım eğitimi eğitiminde, öğretmen adaylarının alacağı derslerden örnekler.

İlk Yardım Eğitici Eğitiminde Basarı
İlk yardım Eğitici Eğitiminde % Yüz Başarı
Yetişkin Eğitiminin Amacı
Yetişkin Eğitiminin Yöntemleri ve Ders İşlenişi
Yetişkin Eğitiminin Amacı
Yetişkin Eğitiminin Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Tıp Bayramı Kutlamaları
Tıp Bayramı dolayısıyla ilk yardım eğitici eğitmen adaylarımızın kutlama etkinliği