İlk yardım Eğitiminde İletişim Becerisi Amaçları ve Öğrenim Hedefleri

AMAÇ:

Kişiler arası iletişim becerilerini kullanma.

İletişim Becerisi Amaçları

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

 • İletişimin tanımını söyleyebilme
 • İletişimin amacını söyleyebilme
 • İletişim sürecinin öğelerini sayabilme
 • İletişim ilkelerini söyleyebilme
 • Sözlü iletişim özelliklerini açıklayabilme
 • Sözsüz iletişim özelliklerini açıklayabilme
 • İletişimde empatinin önemini söyleyebilme
 • İletişimde beden dilini simgeleyen GAYE-TÖS kısaltmasındaki davranışları sayabilme
 • İletişim sırasında sade dil kullanabilme
 • İletişim sırasında uygun ses tonu kullanabilme
 • İletişimde hatırlamayı kolaylaştıran öğeleri kullanabilme
 • Kişiler arası iletişimi kolaylaştıran beş iletişim becerisini söyleyebilme
 • İletişim sırasında kendine anlatılanları etkin dinleyebilme
 • İletişimde soru sorma çeşitlerini sayabilme
 • İletişim becerilerini kişiler arası iletişim rehberine göre uygulayabilme

İlk yardım eğitimi eğitiminde, öğretmen adaylarının alacağı derslerden örnekler.