İlk yardım Eğitiminde İletişim Becerisi Amaçları ve Öğrenim Hedefleri

AMAÇ:

Kişiler arası iletişim becerilerini kullanma.

İletişim becerileri ne kadar önemlidir?

Kendimizi ancak söylediklerimizle ifade edebiliriz. Bu nedenle etkili iletişim kurmak çok önemlidir. Hayatımızın her anında sürekli iletişim vardır. İster günlük hayatımızda ister iş hayatımızda herhangi bir alanda farklı kişi ve kuruluşlarla ilişkiler kurmamız gerekebilir. İş hayatımızda kurduğumuz iletişim, günlük hayatımıza göre biraz daha nitelikli olmalı. İletişim hayatımızın her aşamasında gerekli ve önemlidir. Etkili iletişim sayesinde hayat çok daha keyifli ve kolay hale gelir. Kendimizi doğru ifade ettiğimizde ve tam olarak iletişim kurduğumuzda daha mutlu oluyoruz. Başarılı olmak iyi iletişimdir. Yeterli iletişim olmadan, istenen başarıya ulaşmak zor olabilir.

İletişim Becerisi Amaçları

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

 • İletişimin tanımını söyleyebilme
 • İletişimin amacını söyleyebilme
 • İletişim sürecinin öğelerini sayabilme
 • İletişim ilkelerini söyleyebilme
 • Sözlü iletişim özelliklerini açıklayabilme
 • Sözsüz iletişim özelliklerini açıklayabilme
 • İletişimde empatinin önemini söyleyebilme
 • İletişimde beden dilini simgeleyen GAYE-TÖS kısaltmasındaki davranışları sayabilme
 • İletişim sırasında sade dil kullanabilme
 • İletişim sırasında uygun ses tonu kullanabilme
 • İletişimde hatırlamayı kolaylaştıran öğeleri kullanabilme
 • Kişiler arası iletişimi kolaylaştıran beş iletişim becerisini söyleyebilme
 • İletişim sırasında kendine anlatılanları etkin dinleyebilme
 • İletişimde soru sorma çeşitlerini sayabilme
 • İletişim becerilerini kişiler arası iletişim rehberine göre uygulayabilme

Öğretmenin iletişim becerileri nasıl olmalıdır?

Öğretmenin iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanması, eğitim sürecinde öğrenmenin kalitesi açısından önemlidir. Öğretmenlerin sınıftaki başarısı öncelikle öğrencileriyle etkili iletişim kurma becerilerine bağlıdır. Öğretmenler, uygun yöntem ve kanalları kullanarak öğrencilerine mesaj iletebilmelidir. İletişim becerilerinde başarılı olan öğretmenler, öğrencileriyle daha yakın ilişkiler kurarlar. Bu sayede öğretme ve öğrenme süreçleri daha keyifli ve faydalı hale gelir. Öğrencilerin daha başarılı ve özgüvenli olabilmesi için öğretmenlerin dersleri iyi yönetebilmesi ve öğrencilerle iletişim kurabilmesi gerekmektedir. Öğretmen dili açık ve anlaşılır kullanmalı, demokratik, empatik, beden diline hakim, açık ve iletişimsel olmalı, öğrencilerine saygı duymalı ve onları oldukları gibi kabul etmelidir.

İlk yardım eğitimi eğitiminde, öğretmen adaylarının alacağı derslerden örnekler.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

 • Bizi twitter dan takip edebilirsiniz.

Ayrıca aşağıda yorum yapabilir, sorular sorabilirsiniz.

Leave a Reply