Yetişkin Eğitiminin Yöntemleri ve Ders İşlenişi

Yetişkin Eğitiminin Amacı

YÖNTEM:

  • Düz anlatım
  • Soru-cevap
  • Beyin fırtınası
  • Oyun

ARAÇ GEREÇ MATERYAL:

  • Tepegöz
  • Flipchart
  • Eğitim özelliklerinin yazılı olduğu renkli kağıtlar

ISINMA:

Katılımcılardan ikili grup olmaları ve arkadaşlarında olmasını düşündükleri 5 özelliği göstermeden yazmaları istenir. Daha sonra, gruplarda bu özelliklerle arkadaşlarının söyledikleri özellikleri karşılaştırmaları istenir ve konu ile ilişkisi kurulur.

GİRİŞ:

Katılımcılara bir yavru, bir yetişkin zürafanın çizili olduğu resim gösterilerek ormanda yaşayan bu iki zürafanın ne gibi farkları olabileceği sorulur.