Yetişkin Eğitiminin Amaçları ve Öğrenim Hedefleri

Yetişkin Eğitiminin Amacı

AMAÇ:

Yetişkin eğitimi özelliklerini uygun eğitim verme.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

  • Yetişkinin tanımlayıcı özelliklerini söyleyebilme
  • Öğrenmede çocuk ve yetişkin arasındaki farkları söyleyebilme
  • Yönlendirilmiş (Bankacı tip) eğitimin özelliklerini söyleyebilme
  • Yetişkin öğrenme prensiplerini söyleyebilme
  • Yetişkin eğitiminin tanımını söyleyebilme
  • Yetişkin eğitiminin amacını söyleyebilme
  • Yetişkin eğitiminin 4 ana özelliğini sayabilme
  • Yetişkinin eğitimden beklentilerini söyleyebilme
  • Yetişkin eğitimi (katılımlı) ve yönlendirilmiş (bankacı tip) eğitim arasındaki farkları sayabilme
  • Eğitim etkinliklerinde yetişkin eğitimi özelliklerini uygulayabilme


İlk Yardım Eğitimi

Leave a Reply