İlk Yardım Eğitim Becerileri Kursunun Amaçları

GENEL AMAÇ

Bu eğitim sonunda katılımcılar yeterliliğe dayalı eğitim konusunda bilgi, beceri ve tutum kazanacaklardır.

Yetişkin öğrenme ilkelerine göre beceri kurslarına katılan kişiler;

 • Eğitim konusuna ilgi duyarlar,
 • Bilgi ve becerilerini, böylece mesleki performanslarını geliştirmek isterler,
 • Kurstaki çalışmalara etkin olarak katılmayı isterler.

Bu rehberde vurgulanan uygulamalı ve katılımcı eğitim teknikleri aşağıdaki Çin atasözünde çok iyi ifade edilmiştir:

“DUYARSAM UNUTURUM, GÖRÜRSEM HATIRLARIM,YAPARSAM ANLARIM.”

Confucius

AMAÇLAR:

 • Kişilerarası eğitim becerilerini kullanma
 • Klinik eğitim (beceri eğitimi) yaklaşımını açıklama
 • Yetişkin eğitimi özelliklerini kullanma
 • Olumlu eğitim atmosferi oluşturma
 • Görsel-İşitsel araçları tekniğine uygun kullanma
 • Etkili bir sunum yapma
 • Küçük grup çalışması tekniklerini kullanma
 • Etkili bir gösterim (demonstrasyon) yapma
 • Yetiştiricilik (Koçluk) modelini etkili biçimde kullanma
 • Yeterliliğe dayalı değerlendirme araçlarını kullanma
İlk Yardım Eğitici Eğitiminde Basarı
İlk yardım Eğitici Eğitiminde % Yüz Başarı
Yetişkin Eğitiminin Amacı
Yetişkin Eğitiminin Yöntemleri ve Ders İşlenişi
Yetişkin Eğitiminin Amacı
Yetişkin Eğitiminin Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Tıp Bayramı Kutlamaları
Tıp Bayramı dolayısıyla ilk yardım eğitici eğitmen adaylarımızın kutlama etkinliği