İlk Yardım Eğitim Becerileri Kursunun Amaçları

GENEL AMAÇ

Bu eğitim sonunda katılımcılar yeterliliğe dayalı eğitim konusunda bilgi, beceri ve tutum kazanacaklardır.

Yetişkin öğrenme ilkelerine göre beceri kurslarına katılan kişiler;

 • Eğitim konusuna ilgi duyarlar,
 • Bilgi ve becerilerini, böylece mesleki performanslarını geliştirmek isterler,
 • Kurstaki çalışmalara etkin olarak katılmayı isterler.

Bu rehberde vurgulanan uygulamalı ve katılımcı eğitim teknikleri aşağıdaki Çin atasözünde çok iyi ifade edilmiştir:

“DUYARSAM UNUTURUM, GÖRÜRSEM HATIRLARIM,YAPARSAM ANLARIM.”

Confucius

AMAÇLAR:

 • Kişilerarası eğitim becerilerini kullanma
 • Klinik eğitim (beceri eğitimi) yaklaşımını açıklama
 • Yetişkin eğitimi özelliklerini kullanma
 • Olumlu eğitim atmosferi oluşturma
 • Görsel-İşitsel araçları tekniğine uygun kullanma
 • Etkili bir sunum yapma
 • Küçük grup çalışması tekniklerini kullanma
 • Etkili bir gösterim (demonstrasyon) yapma
 • Yetiştiricilik (Koçluk) modelini etkili biçimde kullanma
 • Yeterliliğe dayalı değerlendirme araçlarını kullanma

Twitter Adresimiz: https://twitter.com/egiticiegtm