İlkyardım Yönetmeliği İlkyardım Eğitimcisi

Madde 15 – “İlkyardım Eğitimcisi Adına düzenlenmiş Çalışma Belgesi” ile çalışabilir. İlkyardım eğitimcileri;

  1. a) Verdikleri eğitimlerin standartlara uygunluğundan,
  2. b) ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G )Başta Merkezin işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları Mesul Müdüre yazılı olarak bildirmekten,” sorumludurlar.